Klubrådet


Klubrådet i Sløjfen januar 2020

Ved medlemsmødet i januar 2020 var der valg til Klubrådet.
Klubrådet består af:


Formand: Steen Christen
Næstformand: Sanne Petersen
Kasserer: Helle Ahlgren
Referent: Hanne Rømer / Bodil Simonsen
Medlem: Peer Egholm
Suppleanter er:
1. suppleant: Lis Jensen
2. suppleant: Kim Botoft
3. suppleant: Bodil Simonsen
Bilagskontrollant (revisor): Ketty Brøgger


Birthe Kofoed er ansat som deltidsleder og træffes efter aftale - og tilstræber at være til stede hver formiddag, undtagen torsdag.

          Aktivcentret Sløjfen - Øresundsvej 69. 2300 København S.  Tlf.: 32972510 - Åbent dagligt mellem kl. 9-15