Klubrådet


Klubrådet i Sløjfen maj 2020

Ved medlemsmødet i januar 2020 var der valg til Klubrådet.
Klubrådet består af:


Formand: Sanne Petersen
Næstformand: Lis Jensen
Kasserer: Helle Ahlgren
Referent: Hanne Rømer / Bodil Simonsen
Medlem: Peer Egholm
Suppleanter er:
1. suppleant: Kim Botoft
2. suppleant: Bodil Simonsen
3. suppleant: 
Bilagskontrollant (revisor): Ketty Brøgger


Birthe Kofoed er ansat som deltidsleder og træffes efter aftale - og tilstræber at være til stede hver formiddag, undtagen torsdag.